Kendini akıllı zanneden ve bizlere kendilerini aydınlanmış olarak tanımlayan zihniyetler.

Fiziksel Mat Rix içindeyiz...

Fiziksel Mat Rix içindeyiz…

Yaklaşık 30 yıl önce bu filmi izlediğiniz de eminim hiç bir şey anlamadınız. Zaten anlamamanız için kurgulanmıştı. Ana tema makinaların insanların ele geçirmesi idi. Ancak filmin dibinde yatan ise geleceğin nasıl geleceğinden öte insanlığın bir yazılımın içerisene çekilmesi ile alakalıydı. Biz bunu göremedik ve anlayamadık. Peki insanlığın bir yazılımın içerisine çekilmesi nasıl olmalıydı. Onları hemen ortamdan kaldırıp yerine birer kopya koymak zor bir durumdu, kopyalamak ise daha riskli bir durum olabilirdi.

Kendini akıllı zanneden ve bizlere kendilerini aydınlanmış olarak tanımlayan zihniyetler, çok zeki olmalarına rağmen maalesef ki zekanın her insanda mevcut olduğunu ve bunun bir gün ortaya çıkacağını hesaba katmamışlardı. Çünkü kendi tabirleri ile gelişen insan beyni her ne kadar akla göre hareket etse de inancını kaybetmeyecek kadar da güçlüydü. Bu inanç gücünün bir kişi de olmasının bile dünyayı değiştirebileceğini çok iyi biliyorlardı. Ondan dolayı değişimlerin ve gelişmelerin tüm insanlığın uygulanması hedef edinilmişti. İşte Mat Rix bunu anlatıyordu. Ama bizim konumuz bu değil tabi ki… Peki biz nasıl bir fiziksel Mat Rix içerisindeyiz? Ve sanal Mat Rix gerçekleşecek mi?

Önce şunu bilmelisiniz teknoloji ve makineler bir kodlamadır. Yani bir yazılımdır. Yani birileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Nasıl kodlarsanız makineler o şekilde hareket eder. Kısacası teknoloji bir kodlamadan ibarettir. Kodlamada yazılım da yazılımda sayısal rakamlardan ve bir takım karekterlerden meydana gelir. Kodlamalar bir sistem dahilinde yapılmaktadır. Aynı insan hayatı gibi. Oluştur, düzelt ve sil bunlara ek olarak hareket et eklenmiştir. İnsan hayatı da aynı bu şekildedir yani günlük hayatımız bir ritim ve belirlenmiş program dahilinde ilerler. Bir şeyler oluşturur (doğarız), yeriz, içeriz (gelişiriz) bunun dışında tabi ki sürekli hareket (üretiriz) ederiz.

Fiziksel Mat Rix bizim sanallaşmamış belirli düzen ve kurallar çerçevesinde hareket eden hayatımızdır. Bu durumu fiziksel Mat Rix yapan olay ise bizim için belirlenmiş olan ve hayatımızı idame ettirmemiz için uydurulmuş yasalar, kanunlar ve uyulması gereken kurallardır. Hayatı bir ritim dahilinde yaşar iseniz Fiziksel Matr Rix den sanal Mat Rix hayatına geçiş de o kadar kolay olacaktır.

MAG