Kuantum Fiziği ne içindir? Kuantum fiziği günlük hayatta yararı olmayan ezoterik bir alan gibi görülebilir.

Kuantum Fiziği Nedir.

69

Kuantum Fiziği Nedir.

Kuantum Fiziği ne içindir? Kuantum fiziği günlük hayatta yararı olmayan ezoterik bir alan gibi görülebilir ancak durum bunun tam tersi. Atomların elektronların ve ışığın davranışlarını anlamak için ihtiyaç duyduğumuz bilim kuantum fiziğidir. O yüzdende bir çok şeyin örneğin mikro yongaların ve lazerlerin altında yatar. DNA zincirlerini bir arada tutan ve böylece o ünlü çift zincirdeki moleküllerin çözülüp kendi kopyasını yaratmasını sağlayan bilimin ta kendisidir. Kuantum fiziği her ne kadar henüz onu iyi tanımamakta yaşamın bilimidir.

Dalga mı, parçacık mı, yoksa her ikisi mi?

Bilim insanlarının 19. yy sonunda eriştiği fizik anlayışına şu anda klasik fizik diyoruz. Klasik fizik, maddesel dünyanın işleyişini Sir Isaac Newton’un keşfettiği ilkeler doğrultusunda ışığın ve diğer elektromanyetik radyasyonların (radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar her şeyin) davranışını James Maxvell’in dalga denklemleriyle betimlemeye çalışır. Klasik fizik dünyasında dalga dalgadır, parçacık ise parçacık. Örneğin elektrik yükü taşıyan bir elektronu sallarsanız bu radyo dalgaları yayılmasına sebep olur ama kimliklerini daima korurlar. Genel görelilik kuramı ve yakın kuzeni Özel görelilik kuramı klasik kurallara dahildir. Çünkü parçacıklarla dalgalar arasındaki ayrımı sürdürürler.

Kuantum fiziği ise tüm bunları altüst eder. Klasik fizikten başka bir şeye ihtiyaç duyulduğunun ilk ipucunu veren, Max Planck’ın ışığın davranışının bir takım boyutlarının, ışığın sürekli bir dalga değilde parçacıklardan oluşmasıyla açıklanabildiğini keşfetmesiydi.

Fakat diğer değerler ışığın hala bir dalga olarak davrandığını gösteriyordu. Sonra klasik fiziğin parçacık saydığı elektronların bazı koşullarda dalga davranışı gösterdiği anlaşıldı. İşte dalga-parçacık ikiliği denen bu durum kuantum fiziğinin temelidir. Kuantum fiziğine göre elektronların dalga yapısından ötürü asla kesin bir konumu yoktur ve nereye gideceği kesin olarak bilinemez. Bu Heisenberg’in belirsizlik ilkesidir. Buna göre kuantum nesnelerinin ya konumunu ya da yönünü bilebiliriz ikisi aynı anda bilinemez.

Detaylar, Haber Linki