Teşkilatın kuralları ve Ana Tüzüğü’ne uyma yükümlülüğünü.

Interpol Türkiye'ye insan haklarını hatırlattı

Interpol Türkiye’ye insan haklarını hatırlattı.

Genel Sekreterlik, Ankara’daki Interpol Ulusal Merkezi Bürosu’na “Teşkilatın kuralları ve Ana Tüzüğü’ne uyma yükümlülüğünü” hatırlattı.

Banu Güven Interpol’ün Türkiye’ye verdiği cevabı yazdı.Türkiye, hak hukuk alanında üyesi olduğu ya da yetkisini kabul ettiği uluslararası kuruluşların hiçbirinin ilkelerini takmıyor, hiçbiri tarafından da güvenilir bulunmuyor. Bu kuruluşlara Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol de dahil. Interpol bir süredir Türkiye’den gelen kırmızı bülten taleplerini ince eleyip sık dokuyor. Bu taleplerin kuruluş ilkelerine uymadığı görüşünde olan Teşkilat, Euronews’a Can Dündar ile ilgili Türkiye’den daha önce gelen kırmızı bülten talebini reddettiğini resmen açıkladı. Peki, bu talepleri reddetme gerekçesi Türkiye’ye nasıl bildirildi? Ben de Interpol’e bunu sordum. Cevap hızlı geldi.

Interpol Sözcüsü, soruma yazılı olarak verdiği cevapta şunları söyledi: Genel Sekreterlik, Ankara’daki Interpol Ulusal Merkezi Bürosu’na, yani Interpol Daire Başkanlığı’na, “Teşkilatın kuralları ve Ana Tüzüğü’ne uyma yükümlülüğünü” hatırlattı. Interpol Genel Sekreterliği, bunu yaparken, Teşkilatın Ana Tüzüğü’nün 2. Maddesinde yer alan “Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığı altında, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmayı sağlamak” ilkesine dikkat çekti. Interpol’ün sözcüsü Ana Tüzük’ün şu bölümüne de dikkat çekildiğini aktardı: “Teşkilatın politik, askeri, dini ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesi tamamıyla yasaklanmıştır.”

Kurallar ve ilkeler böyleyken, Can Dündar hakkında tekrar iletilecek kırmızı bülten talebinin kabul edilme ihtimali bence hiç yok. Çünkü son talebe dayanak oluşturan, “Can Dündar’ın silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım ettiği” iddiası da önceki mahkeme kararları gibi, hukuk değil, fena halde politika kokuyor.

Detaylar, Haber Linki

Dünya

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More