Maalesef aklımızı kullanmıyoruz…

Yoksa bizim için bir gelecek hazırlanamazdı.

Şeytaniler yüzde 51 olduğunda maalesef biz çaresiz kalacağız…

Aklın kullanılması gereken bir zamana doğru gidiyoruz. Evet, şuanda aklımızı kullandığımızı düşünmüyorum. Her ne kadar bilim adamları beynimizin şu kadarını kullanıyoruz veya kullanamıyoruz dese de görülen o ki beyin müdahele edilebilir ve değiştirilebilir bir canlıdır. Onun içindir ki artık insanoğlunun neden akla sahip olduğunun devri gelmek üzeredir.

Şimdi Akıl nedir diye düşündüğümüzde, ak anlam içeriği ile temiz, pak, kirlenmemiş hatta ben şöyle tanımlıyorum, doğruyu bulan veya bulmak isteyen, dürüst, samimi, analiz yapan ve en önemlisi yargılama sistemine sahip düşünme yapısıdır.

Akıl asla pes etmemelidir. Akıl geçmişi örnek vermez. Akıl gelecek demektir. Akıl gelecek öngörülerinin babasıdır. Yaşam şeklinize gelecek öngörüleri ile bakmaz iseniz aklınızı kullanamazsınız.

O zaman gelecek nedir diye sormamız gerekebilir. Gelecek varlığın sürekli olarak hareket halinde olmasıdır. Gelecek bir adımdır, bir saniyedir veya bir sanisedir.

İnanç açısından, din açısından, dil açısından da böyledir. İnanırken yarını, konuşurken varlığımızı konuşarak konuşmamız gerek. Gelecek varlığın geçiş dönemidir.

İsimler, kişiler, yerler ve zaman gelecektir yani bir aktarmadır. Ondan dolayı tanımlama ve kategorize edilmiş bir yaşam mevcuttur.

Sonsuzluğun var oluşu geleceğin ispatıdır. Yaratıcıya hesap verme geleceğin bir delilidir. Geçmişi tartışmayı, yargılamayı bırakınız, geçmiş ancak yaratıcı karşısında hesap için tartışılabilir.

Onun içindir ki şeytan ve şeytaniler sürekli geleceği düşünerek geleceğe yatırım yapmışlardır. Variz gelecek olan gelecektir. Böyle düşünmediğiniz sürece ne yaşamınız bir anlam ifade eder ne de yaşadığınız hayat. Algılamalarınız gelecek üzerine olmadığı için şeytaniler dünyayı ele geçirmiş insanlığı yönetmeye çalışmaktadırlar.

Neden çocuk yapıyorsunuz ve neden çocuğa can veriliyor. Çocuk insanlık geleceğinin aynasıdır. Bundan dolayı Aile kavramı çok ama çok önemlidir.

Varlık varlığını sürdürmek için çiftleşir ve geleceği meydana getirir.

Ondan dolayı gelecek ile ilgili senaryolara ne paranoyak deyin ne de hayalci veya başka küçük düşürücü bir kelime. Gelecek geldiğinde siz küçülürsünüz onlar değil.

Düşünün ki ibadet etmeden önce dua etmeden önce ne yapıyorsunuz. Veya namaz kılmaya başlamadan, başlayarak veya yemeden önce, içmeden önce, giyinmeden önce…

Hep bir hareket sonucu bir enerji ve bu enerji de geleceğin enerjisidir.

İşte şeytaniler bunları çözmüş ve insanlık için bir gelecek oluşturmuşlardır. Bunu bilerek yaşamaya çalışsanız iyi olur. Aksi halde sahip oludğunuz akıl algılama yeteneğini kaybeder ve bir zombi haline dönüşürsünüz ki şeytanilerin yapmak istediği de budur aklınızı kaybetmeniz…

MAG