Haber Veriyoruz
Haber Siteleri 0 555 339 7979

İnsanın insandan meydana gelmesi insanlığın var oluş gerçeğidir.

Bir insan ile değişim başlar...

44

Bir insanın değişimi ile meydana gelen insanlık.

Zaman tek bir bireyin neler yapabildiğini gösterdiği halde sonradan gelen bireyleri anlamsız kabul etmek, kompleks vakasının ve maddenin gücünün variz bir şekilde ortaya çıktığını göstermektedir.

İnsan, var olma gücünü neden ve nereden bulacağını bilmediği halde bulanları hor görmesi veya onları kabul etmemesi zayıflığından öte bir mucize beklentisinden kaynaklanıyor olabilir.

Ses dalgalarını keşfedenler yazmanın gücünü daha önceden bildikleri halde insanlığı değiştireceği ihtimalini kabul etmemektedirler. Bunun en büyük göstergesi okuma alışkanlığının benimsenmemesidir.

İnsan neden okumaz…Yazılanları anlamadığı için mi? yoksa kafasında kurduğu hayatı anlatmadığı için mi?

Milyonlarca kitap yazılmasına ve basılmasına rağmen neden halen insanların eğitim seviyesi gelişmiyor ve hayata anlam katamıyor, düşünmemiz gerek…

Yoksa ses dalgaları yazıdan ve okumadan daha mı öte dersiniz…Hitap ile tüm insanlığın o hitapları izlemesi bundan mı kaynaklanıyor… Peki neden inancımızı anlatan birkaç kitap toplandı ve bize bir takım insanlar tarafından iletildi? Yoksa ‘Oku’mak var olmanın enerjisini keşfedip onu bulmak mı? O zaman sesin, yazmanın ve okumanın anlamı nedir? Sadece aktarım mı dersiniz yoksa bir haykırış mı?  Eğer bunlar insanlık da bir değişim sağlıyor ise neden bu durumu gözardı ediyoruz…

Bilgi ile gelen tecrübe ile bütünleşen ve kelime hazinesiyle genişleyen hitabetler yerine veya kitaplar yerine veya yazılar yerine neden sadece ben, ben olma arzusu içerisindeyiz.

MAG