Yaradılış döngüsü değişime girmek üzere…

Sistem içinde değilsiniz sistem sizin içinizde...

Ben sistemin içinde değilim sistem benim içimde…

Gerekli, gereksiz tüm konuşmalar ve açıklamalar tek bir şeyi gösteriyor ki birileri birilerine teslim olmuş ve madde ile bütünleşmiş durumda.

Kaybedilen insanlık değerleri ise yine ‘Düzen‘ denilen ve Şeyta’nın yönetimi altında olan bir grup tarafından meydana getirilmekte.

Bunun en büyük nedeni ise ‘İnsan Hakları Beyannamesi‘ denen beyanname aslında sistemin hazırlamış olduğu ve bize kelimeler ile öğretilen bir hayat beyannamesi olması.

Düşüncelerin ve fikirlerin insanlık açısından değil de bir görüşe bir dine bir inanca bağlanması ise beraberliğin meydana gelmesini engellemektedir. Zaten hedef de budur. Bireysel ve küçük gruplar halinde insanlığı ele geçirip sonra onları bir düşünce altında toplayıp iyileri yok etmek.

Filmlerde, haberlerde ise duygusallığın kullanılması, iyilerin kazandığının gösterilmesi ise birlik ve beraberliğin galyana gelmesini önlemektir.

Düşünsenize tüm insanlık tek bir şeytanla mücadele ediyor…Bu nasıl olabilir? Her insan temiz olarak doğarken nasıl oluyor da ölüme yakın kirleniyor veya kirletiliyor… İşte bu durum Dünya üzerinde kurulmuş sistemin eseridir. Yani Şeytanın eseri…Tabi bir takım insanların devil, deamon, lucifer ve farklı dillerde adlandırdığı ve bizim dilimizde ise Şeytan diye tanımladığımız Melek tüm insanlığımı dize getirmeye çalışıyor dersiniz…

Düşünmeyen ve yargılamayan bir insan robot ile karşı karşıya kaldığımızda biz sistemin içinde değil sistemin bizim içimizde olduğunu anlayacaksınız.  Anlayacaksınız da iş işten geçmiş olacak. Yaradılış döngü değişimine girmiş olacak.  Ancak güzel olan ve sonsuz olan ise Yaratıcının hakimiyeti ve her var olmaya hakim olmasıdır.

Bizim için en güzel olan ise bize bir kez daha şans verilmesidir.

MAG