Suçlu kim?

Tabi ki sen ve ben...

Hiç edilen hayatların hesabı verilecek…

Unutmayınız ki tüm insanlık bir insan soyundan geliyor diye inanılmaktadır ve gerçek olanda budur…tabi sahip olduğunuz inancı kaybedmedi iseniz veya değişmedi ise.

Düşünün ki tüm insanlık Adem için hesap verecek ise; sen benden, bende senden sorumlu olacağız. Bu bizim sorumluluğumuz tüm insanlığımızı kapsamaktadır.

Hata var ise, yanlış var ise, adaletsizlik var ise bu söylenmeli ve ortaya çıkarılmalıdır. Şahsi veya toplumsal hatta ülkeyi ilgilendiren bir durum dahi olsa bile. Ki şahsi olması toplumun, toplumun problemi ükenin, ülkenin problemi ise dünya da yaşayan insanların sorunudur. Bunu böyle algılayamadığınız sürece çok ağır hesaplar altında kalacaksınız. Düşünmediğiniz sürece sürekli kaybedip, biraz daha dibe doğru ineceksiniz. Dip de ne olduğunu ancak indiğiniz de göreceksiniz. Onun içindir ki eğer bir hayat hiç edildi ise, haksızlığa uğrayarak kaybedildi ise veya sorumluluk altında yok oldu ise hepimiz bunun ile ilgili hesap vereceğiz.

İnsan toplumu, toplumlar ülkeleri, ülkeler ise dünyadaki yaşam şeklini oluşturmaktadır. Bu yaşam veya bu dünya hiç kimseye ait değildir. İnsan ve insanlık için yaratılmıştır.

Bugün insanlar intahar ediyor iseler, suç işliyor iseler, toplumsal bir bozukluk var ise, ahlaki değerleri kayboldu ise, birileri bizi ele geçirmeye çalışıyor ise bu senin ve benim suçumdur.

Bunu kabul et ve artık ona göre hareket et…

MAG