Şansa inanmayın kurulu ‘Düzen’ e inanın.

Sistemin kurmuş olduğu New Order...

Şans diye bir şey yoktur ‘Düzen‘ diye bir gerçek mevcuttur.

İnsanlık yüzyıllardır kandırılmaktadır. Artık bu kandırılmanın sonucu beyin kabullenmişlik göstererek karşıtlığı da isyan olarak kabul etmektedir.

Yaratıcının yarattıkları nasıl bir düzen ve ahenk içerisinde ise insanlarında ‘Düzen‘in oluşturduğu sistem de bir formül ve olasılıklar çerçevesinde çalışmaktadır. Bunun en büyük örneği ‘Şans oyunları…’ ve ‘Top yuvarlıktır…’ mantığı ile çıkılan yoldur.

  • Dünyaya ve insanlığa hükmetmek isteyenler, insanı en can alıcı yerinden vurmuş ve oradan tehdit etmektedir. Tabi ki inanç…
  • Dünyevi ve Manevi yaşam içerisinde bocalayan insan kararsızlık ve zayıflık sonucu ‘Düzen‘in esiri olmuş ve şuan bir köle haline gelmiştir.

Hiç bir zaman gerçekçiliğine ulaşmayı denememiş verilenleri kabul ederek sürekli sömürülmeye kendini mahkum etmiştir.

  • Ölüm gerçeğini kabul etsede onun nasıl bir var oluş olduğunu bilmediği için (bunun sebebide zayıflığından) sürekli soru işaretleri ile yaşayarak kendisine sunulan çözümleri kolay bir şekilde reddetmemiştir.

Aslında ciddi anlamda bir düşünmeyi başar bilse, bir varlığını kavraya bilse ne kadar güçlü olduğunu görecek ve hükmedenlere karşı gelecektir.

Araştırma olmadan, yargılamadan, sormadan, incelemeden ve inanmadan gerçekleri bulmak hayli sordur.

  • Gerçek arzular ve istekler en dip noktada yatmaktadır. Onu uyandırmanız onlarında size yol göstermesi gerekmektedir.

Şans diye bir şey yoktur. İnanmak vardır. İnandığına güç vermek ve onun kurallarına uymaktır,  gerçekliğe ulaşmak ve ona doğru koşmak. Onun içindir ki bunu bilenler bizi köle olarak kullanmak da hayatlarımızı çalmak da emeklerimizi ve düşüncelerimizi kullanarak bizi sömürmektedirler.

Korkunç olan ise artık madde hırsızlığının dışında manevi ve düşünce fikir hırsızlığıda söz konusudur.

Kendilerinden üstün düşünenlerin fikirlerini çalmak ve onları kendilerine mal etmek hiç bir şeyi değiştirmeyecektir.

Gerçekler her zaman ortadadır önemli olan onu algılamak ve görmektir.

MAG