Matematik nedir?

Mat olmak mı? Otomatik Mat yapmak mı?

Varlığım yokluğuma eşit ise neden varım?

Gerçek eşitlik bu. O Matematikte öğrendiğiniz rakamlar hiç bir zaman eşit değil. Hep aldatmaca ve verilmesi gereken eğitim yerine alınması gereken eğitimi alıyorsunuz.

Matematik de eşitlik hiç bir zaman söz konusu olamaz çünkü Matematik insanoğlunun uydurmuş olduğu rakamsal bir olgudur. Ancak fizik ve kimyaya sözümüz yok.

  • O 1+1=2 olayı tamamen hikaye. Neden 1+1=2 oluyor. Gerekçe nedir? Çokluk ve çoğunluk mu? Toplama mı diyeceksiniz…Toplamanın anlam ifadesi nedir? Çıkarma olduğundan dolayı mı yoksa bölmeden mi yada çarpmadan mı?

Sizce Matematik için eşitlik mi gerekli? Yada eşitliği anlaşılabilir yapmak için Matematik mi? Matematik sadece okullarda öğretilen bir dersdir. Matematik demek sadece otomatik eşitlemek demek değil mi? Otomatik eşitleme ise hazırlanmış bir ‘Düzen‘in otomatik olarak işlemesidir. Yani biz gerçek Matematik öğrenmiyoruz. Bize öğretilen Matematik önceden hazırlanmış ve tasarlanmış bir düzendir.

  • O zaman gerçek Matematik ne olmalı diye düşünmemiz gerekebilir. Fizik ve kimyanın karışımı olabilir?

Var oluşun açılımı ve kimyanın dağılımı ile oluşan rakamsal boyutlar diye bilir miyiz? Neden bu rakamsal boyutlara ihtiyacımız var ki diye düşünmekteyim. Eğer hayat formunda eşitsizlik var ise, düzenlenmiş bir hayat var ise, bize sunulmuş bir yaşam var ise ne Matematiğin, ne fiziğin, ne de kimyanın bir anlam ifadesi kalıyor.

Onun için gerçek Matematik Varlığım + Yokluğum = Hesap tır.

Haber Veriyoruz