Kur’an’da Allah Teala neden biz diye hitap ediyor?

Allah neden biz ifadesini kullanıyor?

ALLAH NEDEN BİZ İFADESİNİ KULLANIYOR?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Kur’an’da Allah Teala neden biz diye hitap ediyor?” sorusunu cevaplıyor.

  • Hadis-i şerif; Cenab-ı Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor. Yani Cenab-ı Allah zatıyla kaim olan, varlığı hiçbir şeye bağlı olmayan tek varlıktır. Binaenaleyh Cenab-ı Allah tektir, onun kimseye ihtiyacı yoktur. Böyle olunca ayet veya hadislerde geçen “biz” ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor? Cenab-ı Allah tek olduğuna göre onun “biz” ifadesini kullanmasının anlamı nedir? Teklik biz beşer için, yaratılmışlar için bir “acziyet” anlamı taşır. Tektir, yalnız başınadır, hiç kimsesi yoktur anlamında. Ama Cenab-ı Allah için asla böyle bir şey söz konusu değildir.
  • Nitekim Kuranı Kerimde Allah’ın sıfatlarından olan “El-Vahid” tektir, tek olandır sıfatının geçtiği yerde Cenab-ı Allah mahlukat için, yaratılmışlar için geçerli olan tekliğin, yalnızlığın acziyet belirtisi olması anlamı bertaraf olsun diye “El-Vahidül Kahhar” hemen peşinden “Kahhar” sıfatını da ilave ediyor. Yani “Allah tektir ama gücü-kuvveti her şeyi yok etmeye kafidir” mealine gelebilecek olan Kahhar kahredicidir, imha edicidir sıfatını da El-Vahid sıfatının yanına ilaveten getiriyor ki kimsenin aklına Cenab-ı Allah’ın tek olması onda bir acziyet doğurur türünden bir anlam gelmesin.

Detaylar, HAber Linki