Kaçkez helak oldunuz?

İnsanlık kaçkez helak oldu ve kaçkez yeniden çoğalıp düzen kurdu?

Açıl insan açıl…

Bir felaketten diğer bir felakete doğru giden dünya ve insanlık, ne kadar suç işledi ve yaşamın düzenini ne kadar bozdu?

Zaman kavramını ve varlığın yoktan var oluşunu çözümlemeye çalışan insan, yaratıcının güçünü ve kudretini anlamamış olsa gerek.

Aklın sadece iyiliğe, adalete ve insanlığa çalışması gerekirken, şeytani düzene çalışması ve onun dediklerini yapması insanlığın geldiği noktayı göstermektedir.

İster ilim ister bilim ister akıl ister zeka vardığı nokta inançtır yaradılıştan yok oluşa gidiştir.

Hangi evrene varırsanız varın hangi yaratığı oluşturur iseniz oluşturun var olma yok olmanın bedelidir.

Eğer bu gün felaketler ile karşı karşıya isek hak etmiş olmalıyız. Çünkü size özgür bir inanç ile özgür bir yaşam verildi. Siz bu özgür inancı kullandınız özgür yaşamı ise sanal bir var olmaya dönüştürdünüz.

Bilebilir misiniz insanlık kaç kez helak oldu?

Siz ancak öğrenebildikleriniz ile ilgili bir bilgi içerisindesiniz.

Haber Veriyoruz