İslam üzerinden ılımlı Müslüman, sert Müslüman, radikal Müslüman diye şekillendirilmesi söz konusu.

Ilımlı İslâm mı, ılımlı Müslüman mı?

İslam üzerinden ılımlı Müslüman, sert Müslüman, radikal Müslüman diye şekillendirilmesi söz konusu. “Ilımlı İslam” hiçbir zaman oluşturulamaz.

“Ilımlı İslam” derken esasen bizim için hiçbir değeri olmayan bir ifadeyi konuşuyoruz. Bunun Müslümanca olmadığını biliyoruz. Çünkü İslâm Allah Teâla’nın dinidir. Bunun ılımlısı, serti, yumuşağı vs. olmaz. Neyse odur.
Suudi Arabistan şunu diyebilir; “İngiltere’nin planladığı Suudi Arabistan olarak şimdi Avrupa standartlarına geçiyoruz.”.

Tombik

Suudi Arabistan bedevilikten medeniliğe geçmiş olabilir. Bunun dışında İslam onların malı değil. Yani Mekke Medine civarında olmaları İslam’a sahiplenme hakkı doğurmadı onlara. Kimsenin dini değil İslam, Allah Teala’nın dini.

Biz bir defa İslam’a getirilmiş tüm ilavelere karşıyız. “Ilımlı” ya da “sert İslam” ifadesini kabul etmeyiz. İslam’a ilave getirmek beşerin hakkı değil. Ama Suudi Arabistan’ı kurup bugünlere getiren güç olan Batı ilk defa yapmıyorlar bu eylemi. Batı daha önce Hıristiyanlığa bunu yaptı. Ilımlı Hristiyanlık oluşturdu. Tabi Allah Teâla Hristiyanlığı kaldırıp yerine İslam’ı getirdikten sonra onlar bunu yapabildiler. Batı’nın, onun fikir babası İblis’in tecrübesi var bu hususta. Dine operasyon yaparlar. Yani profesyoneller bu hususta.

Detaylar
Haber Linki

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks