Bu hayat formu duyarsızlığınızın sonucudur.

Kabullendiniz ve 'Düzen' e itaatkar oldunuz.

Duyarsızlığın sonucu; kabullenmek ve ‘Düzen’e itaatkarlıktır.

Ne yıllar öncesine gidip örnek vermeye gerek vardır ne de isim vererek yapılan yanlışları anlatmaya. Etrafınıza bakmanız, olup biteni algılamanız, sahip olduğunuz hayat tecrübesine bağlıdır. Eğer bir hayat tecrübesi edinemedi iseniz bu sizin suçunuzdur.

Vatan bir bütündür parçalanamaz‘ı kabul ettiğiniz de toprak bir bütün değil toplum bir bütündür diye algılasa idiniz bugün duyarsızlığın ne demek olduğunu çok iyi anlardınız.

Birlik ve beraberlik derken, bir araya gelmek değil kabullenmenin akla ve mantığa dayandığını, gücün adalette olduğunu, maddenin ise geçici bir olgu olduğunu anlamanız gerekli idi.  Ama siz etkiye farklı tepki göstererek şiddeti tercih edip vatanın bütünlüğünü bir toprak parçası olarak algılamayı tercih ettiniz. Bunu kabullenmeniz maddeci bir ‘Düzen‘in doğmasına ve sizin de bunu kabul etmenize neden oldu.

Duyarsızlığınız sonucu oluşan katı ‘Düzen‘i şuan yıkmanız mümkün değildir. Geçmiş de yaptığınız hatalar sonucu meydana gelen bu ‘Düzen‘ artık kabul edilmiş bir hayat şeklinden farksızdır.

Bilmeniz gereken ise değişmiş olan bu hayat formu size asla ne huzur getirecek ne de bir mutluluk. Size ‘Düzen‘ i hitap edenler her ne kadar yiyecek ve içecekler de mutluluk maddeleri kullansalar da gerçek mutluluğun ve huzurun yerini alamayacaktır.

Zaman ilerliyor. Güneş her gün size yeni bir şans tanıyor. Belki bugün duyarsız olmaz, hayata ve yapılanlara karşı bir tepki gösterirsiniz diye…

MAG