Zekâ, denilince çoğumuz ilk olarak IQ kavramını düşünürüz.

Duygusal Zeka ve Liderlik

Duygusal Zeka ve Liderlik

Zekâ, denilince çoğumuz ilk olarak IQ kavramını düşünürüz ancak IQ’nun dışında bir zekâ türü daha var: Emotional Quptient yani EQ. Duygusal zekâ olarak dilimize çevrilen bu zekâ türü en az IQ kadar önemli. Duygusal zekâ, kişisel yaşantımızdan, profesyonel iş hayatımıza kadar pek çok alana etki edebiliyor. Özellikle son dönemlerde iş hayatına ve liderlik vasfına olan etkilerini ortaya koyan bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı. Gelin bu çalışmalara daha yakından bakıp duygusal zekâmızı nasıl geliştirebileceğimizden bahsedelim.

Duygusal Zekâ ve Liderlik Arasında Güçlü Bir Bağ Var

Duygusal zekâ, kişisel ve mesleki hayatta başarının anahtarı olarak görülüyor. Duygusal zekânın önemini fark eden bilim insanları, duygusal zekâ ile ilgili olarak çalışmalar yürütmüşlerdir. Duygusal zekâ, 1990 yılında John D. Mayer ve Peter Salovey tarafından tanımlanmıştır. Bu çalışmanın ardından duygusal zekânın önemini ortaya koyan pek çok çalışma yayımlanmaya devam etmiştir. Bu çalışmaların büyük bir kısmını ise duygusal zekâ ve liderlik arasındaki bağı açıklamaktadır. Konu ile ilgi yapılan bir araştırmada duygusal zekânın profesyonel yaşamdaki başarının %80’inden fazlasını etkilediğini ortaya koydu. Duygusal zekâ ve liderlik arasındaki bağın incelendiği bu araştırmada, İstanbul’da yaşayan 60 yöneticiden veriler alındı. Araştırmanın sonucunda yüksek duygusal zekâya sahip kişilerin yönetsel ve dönüşümsel liderlik davranışları sergilemeye daha yatkın oldukları ortaya konuldu.

Detaylar, Haber Linki