Yapılanma devam ediyor…

Hızlı bir yapılanma içerisindeyiz...

Türkiye hızlı bir şekilde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanma kontrol sisteminin ötesinde.

Bireylerin kontrolünün dışında onları yönlendirme, onları hazırlanmaş olan ‘Düzen’ teşvik etmek var. Sanki Ülke bir takım kötü insanlar tarafından işgal edilmiş ve bu işgal sonucu bir takım düzenlemelerin zorunlu olduğu imajı oluşturulmuş durumda.

Halbuki şuan sadece ‘Düzen’e itaat ve ‘Düzen’ ini istediklerini yerine getirme işlemleri yapılmaktadır.

Benzer Haber
1 82

Bilinçli olmasına izin verilmeyen birey, ekonomik savaşla hayatını devam ettirirken, hiç bir ekonomik problem yokmuş ortamı oluşturanlar, sadece çıkarlarını ve verilen emirleri yerine getirmektedirler.

Gerçek de Türkiye şuan çok büyük bir yapılanma içerisine girmiş bir kobay ülke durumunda. Tabi ülke kobay olunca insanlarda birer fare durumuna düşüyor. Bir çok insan kullanılmakta, bir çok deneye tabi tutulmakta ve yeni bir psikolojik ortam oluşturulmak istenmektedir.

Direk kelimelere ve bilinç altımıza yerleşen bir ‘Düzen’ ile karşı karşıyayız. Yakında bu ‘Düzen’ resmileşecek ve gerekli olduğu tartışılmaya başlanacak. Artık düşünme yetisini kaybeden birey, bu ‘Düzen’ i kabul etmek zorunda kalacak ve bu işlem Dünya üzerinde ilk Türkiye de uygulanmaya başlanacaktır. Çünkü herşeye meyinli bir yapıya sahip olun Türk insanı, gerçekleri bulmakta zorlanmakta, kendisine sunulanları çok çabuk bir şekilde kabul etmektedir.

MAG