Temel hak ve özgürlükleri koruma ve geliştirme kararlılığı, siyasal iktidarın, engel tanımaz keyfi.

Tüm meslek örgütlerini bekleyen akıbet.

Avukatlar ve barolar neden ayakta? Tüm meslek örgütlerini bekleyen akıbet.

Sorunu sadece avukatların meslek örgütlerine ve bağımsızlığına müdahale ve hükümetin kendine bağlı hukuk yapıları oluşturma girişimi olarak görmek, bugün öyle görünse de eksik ve hatalı olacaktır.

Avukat Ali Galip Yıldız

Toplumun demokratik kazanımları; uluslararası, anayasal ve yasal güvenceleri; kurup geliştirdiği örgütsel yapıların sosyal ve siyasal faaliyetleri; temel hak ve özgürlükleri koruma ve geliştirme kararlılığı, siyasal iktidarın, engel tanımaz keyfi yönetim anlayışının meşruiyetini sarsmaya başladı.

Adalet, hukuk, hak ve özgürlükler temelindeki tutumuları nedeniyle barolar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB); şehircilik, çevre ve doğa talanı konularındaki faaliyetleri nedeniyle mimar-mühendis odaları ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB); toplumun ve bireylerin ruh ve beden sağlığının korunup geliştirilmesi konularında tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri artık siyasal iktidarın huzurunu kaçırmaya başladı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, oraya seçilmesine neden olan söz ve eylemlerinden çark ederek iktidara yakınlaşması da iktadarı teskin edecek bir etki yaratmadı. Aksine, avukatların ve baroların, hukuku ve bağımsızlıklarını koruma konusundaki kararlılıklarını artırdı, artık onu da bir “sorun” olarak görüyorlar.

Detaylar, HAber Linki