Sadece düşünerek aklımı kullanıyorum.

Sahip olduğumuz aklı kullanmak zorundayız.

Sizi aklı bulmaya ve onu kullanmaya davet ediyorum…

 • Gözlerim bana neyi öğretti biliyor musunuz? Baktıklarımın geçici olduğunu.
 • Kulaklarım bana ne duyurdu biliyor musun? Haykırışları ve yalvarışları.
  • Beynim ise verilenlerin sahte ve yalan olduğunu araştırmakla görevliydi.
  • Bedenim ‘Ben bir ölüyüm…’ diyerek yalvarıyordu.
  • Ruhum ise beni terk edeceğini haykırıyordu.

Peki diyordum başka ne var, beni düşünmeye sevk eden ve varlığımı varlığıma bağlayarak algılamaya yönlendiren, kalbimin sesini dinlememi isteyen…

 • Diyorum ki ben inanıyor isem cennete ne kadar yakınım veya cehennemden ne kadar uzağım…İnanmıyor isem ‘Ben…’ neyim? Aklı olan bir yaratık mı? Yoksa diğer canlılar için tanımladığımız bir hayvan mı?

Akıl nedir? Yoksa akıl sonsuzluk mu? Yoksa akıl onu keşfetmek mi?. Yoksa akıl varlığını yaratıcıya yaklaştırmak sadece onu hissetmek mi?

Yoksa diyorum ki bir hiçlik mi? Eğer diyorum birhiç isem sadece bu hayat formunda bir hiç olmalıyım çünkü sonsuzluk hayatı var biliyorum ve inanıyorum. İnsana vaad edilen kitaplarda anlatılan, peygamberler ile bildirilen bir sonsuzluk hayatı söz konusu…

Neden bir veya bir kaç kitap geldi. Neden insanlar arasından bazı insanlar seçildi ve insan olmamız gerektiği bize anlatılmaya çalışıldı. Çünkü mutlak hakim ve hakimiyet vardı. O da yaratıcı idi.

Sonra diyordum ki kendi kendime peki neden Allah’ın meleklerinden biri (şeytan diye tanımlandı) bize kibirlendi ve böbürlendi.

 • Bizim üstünlüğümüz ne idi? Topraktan yaratılmamız mı?
 • Bize ne tür bir üstünlük verilmişti. Sonra anladım…

Anladım ki insan olmak teslimiyetin ve sevginin tek enerji kaynağı idi.

Bir bedene sahip, düşünebilen, ruhu olan, akıl sahibi ve sevgi ile evsunlanmış bir canlı

Muhakkak ki bizi yaratıcının diğer yarattıklarından farklı kılan güzelliğimiz, akıl sahibi olmamız ve sevgiye sahip olmamızdı. Peki neden sevgiye sahiptik.

Yaratıcı bize severek yarattı. Bir sevgi ile ve ona en güzel şekilde itaat edecek olan bir yarattığı olarak…

 • Aklı bulmak insan olmaktı. Onu kullanmak ise yaratıcının varlığına ve birliğine inanarak yaşamaktı.

İnsan olalım. Korkmayalım. İçimize korku tohumlarını ekenler aklını kullananlar değil bize hükmetmek isteyenlerdir. Ve onların neye itaat ettiği de ortadadır. İnsan olmayı başarır isek aklı bulacağız. Hem onu biz kullacağız hem de o bizi kullanacaktır.

 • Doğru olalım, dürüst olalım, samimi olalım, yargılayalım, araştıralım, soruşturalım, delil bulalım, şahidimiz olsun çünkü yalan bir yaşam formu kurulmak üzere…

Aklı bize veren bir yaratıcı söz konusudur.

Varlığını inkar edemeyeceğin ve teslimiyetinin olacağı zaman gelene kadar…

MAG