Piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan ‘de minimis’ uygulaması Türk Rekabet Hukuku mevzuatına girdi.

Şirket bilgisayarlarının kopyası alınıp incelemeye tabi tutulacak.

Şirket bilgisayarlarının kopyası alınıp incelemeye tabi tutulacak.

Meclis’te kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan ‘de minimis’ uygulaması Türk Rekabet Hukuku mevzuatına girdi.

Rekabet Kurulu’nun şirketlerle olan ilişkilerini yeniden düzenleyen, Rekabetin Korunması Kanunu’nu Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştıran yasa teklifi Meclis’te kabul edildi. Yapılan kanun değişikliği ile piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan ‘de minimis’ uygulaması Türk Rekabet Hukuku mevzuatına girdi. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanan bu düzenlemeyle; rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Rekabet Kurulu’nca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları soruşturma konusu yapılmayabilecek. Tebliğ ile belirlenecek pazar payı ya da cironun altındaki ihlal iddialarında Rekabet Kurumu konuyu soruşturma açmaksızın çözüme kavuşturabilecek.

Getirilen diğer bir değişiklikle, belirli ölçeğin üzerindeki birleşme ve devralma işlemleri için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması sırasında uygulanan “hâkim durum testi” yerine AB hukukunda kabul edilen “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” testine geçilecek. Buna göre, bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras hariç olmak üzere devralması hukuka aykırı ve yasak olacak.

Detaylar, HAber Linki