Okullarda “cinsiyet eşitliği” adı altında “cinsiyeti bozma” faaliyetleri yürüten BM.

Mültecinin değil sapkınlığın BM’si.

Mültecinin değil sapkınlığın BM’si.

Okullarda “cinsiyet eşitliği” adı altında “cinsiyeti bozma” faaliyetleri yürüten BM, bu defa da ülkemizdeki mülteciler için “cinsiyet eşitliği” programları yürütmeye başladı. Gıda ve barınma gibi en temel insani ihtiyaçlarını karşılamada sivil toplum kuruluşlarının bile gerisinde kalan BM, “cinsiyet eşitliği” adı altında cinsi sapkınlığı meşrulaştırmanın temellerini atıyor.

Benzer Haber
1 3

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden okullarda “cinsiyet eşitliği” adı altında “cinsiyeti bozma” faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler (BM), bu kez de Türkiye’de yaşayan mülteciler için “cinsiyet eşitliği” programları yürütmeye başladı. BM Kadın Birimi (UN Women) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Mülteci Destek Programları” adlı konferansta; toplumsal cinsiyet eşitliğini, mülteci destek ve insani yardım çalışmalarının merkezine yerleştirmenin hayati derecede önemli olduğu ifade edildi. Gıda ve barınma gibi mültecilerin en temel insani ihtiyaçlarını karşılamada sivil toplum kuruluşlarının bile gerisinde kalan BM, “cinsiyet eşitliği” adı altında cinsi sapkınlığı meşrulaştırmanın temellerini atıyor.

Ankara’da düzenlenen konferansta konuşan BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin başarısı için kritik önemdedir. BM Kadın Birimi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ihtiyaçlarına dikkat çekmek küresel misyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

detaylar, HAber Linki