Nuh tufanı, cennetten kovulma, 7sembolizmi, kıyamet ve bunlar gibi bir çok hikaye

İdris Peygambere atfedilen bir kutsal kitaptır.

Enok Kitabı Nedir.

İdris Peygambere atfedilen bir kutsal kitaptır.

Nuh tufanı, cennetten kovulma, 7sembolizmi, kıyamet ve bunlar gibi bir çok hikaye hemen her dinde ufak farklılıklar la anlatılır. Mitolojilerin ortak bir kültürden beslenmiş olması gayet doğaldır.

Fakat Hristiyan lığın ön ayağı olduğu halde tamamen unutulan bir isim var. Kimi kaynaklara göre adı Hanok, bazı kaynaklarda Toth, Kur’an a göre ise bu kişinin adı İdris A.s dir. Hanok ile ilgili el yazmaları yakın bir zamanda ortaya çıkatıldığında dinler tarihini açısından büyük bir şok yaşandı. Bilinen en eski dini metinlerden olan ve bir çok dini efsanenin de esas kaynağı sayılabilecek bu yazmalar dinleri temelsen sarsacak bir takım farklı bilgileri içinde barındıran bir metin.

Enok (Hąnok) bir çok kültürde yer etmiş ve farklı isimlerle anılmıştır. Fakat o her zaman bir öğretmen olarak anlatılmıştır.

Enok ismi ilk olarak karşımıza Tevrat ta Adem Soyu sayılırken çıkıyor. Ve bilindiği gibi Kur’an da Yaratıcı tarafından göğe çıkarılmış Üç kişi vardır. Bunlardan İlki Hz İdris yani Enok ikincisi Hz İsa ve Sonuncusu Hz Muhammed dir. Bü üç kişinin göğe çıkması olayında üç farklı sonuç mevcut. HZ Muhammed gökyüzü ne çıkıp yaratan ile görüştükten sonra geri gelmiştir. HZ İsa halen gök yüzünde olup son zamanda geri gelecektir, Hz İdris in ise geri geleceği hakkında hiçbir kutsal metinde söz konusu değildir.

Detaylar, Haber Linki