Kanal İstanbul ÇED raporunun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava.

Bilirkişi ve keşif izni verildi.

Mahkemeden Kanal İstanbul kararı: Bilirkişi ve keşif izni verildi.

Halkevleri’nin Kanal İstanbul ÇED raporunun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebini keşiften sonra değerlendirecek.

Kanal İstanbul’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay adına 13 Şubat 2020 tarihinde açılan davada, mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, “uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesi” yönünde oy birliğiyle karar aldı. Ayrıca mahkeme keşif ve bilirkişi giderlerine karşılık bilirkişi avansı ve keşif harcı talep etti.

Detaylar, HAber Linki

Anlamlara Anlam Katan Sözler

anlamlı sözler ve cümleler