İzinsiz tütün ticareti yasağı.

Çek ve izinsiz tütün ticareti cezalarına düzenleme.

AKP yeni torba yasa teklifini TBMM’ye sundu: Çek ve izinsiz tütün ticareti cezalarına düzenleme.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. TBMM’nin tatile girmesi beklenen 15 Temmuz’dan önce yasalaştırılması planlanan teklifte, ağırlıklı olarak ekonomi alanında düzenlemeler yer alırken, bazı kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeler, bazı alanlarda ceza ertelemeleri yer aldı.

Teklifte, Malatya ve Adıyamanlı tütün üreticilerinin eylemiyle gündeme gelen “izinsiz tütün ticareti yasağı” kapsamında verilen cezaların da 6 ay süreyle ertelenmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta yasalaştırılması planlanan yasa teklifinde yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Korucuların aylık ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.
Çek düzenlemesi

İktidar partisinin daha önce bir başka torba yasa içine koyduğu, ancak daha sonra vazgeçtiği ödenmeyen çekler nedeniyle hüküm giyenlere dönük düzenleme yeni torbada yer aldı.

Detaylar, Haber Linki
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More