İnsan bir enerjidir ve bu enerji genleşme ile fiziksel bir boyuta dönüşmektedir.

Birlik ve beraberliğin tek anlam ifadesi.

55

Aslında ben, sen, onlar ve tüm insanlık sadece bir enerjiden meydana gelmektedir. Düşünmenin temelinde yatan ana sütun budur.

Varlığın tespiti ile meydana gelen ilk insandan oluşan insanlık sizin tabiriniz ile orgazm halinin sonucu bir damla meniden oluşmaktadır.

Adem’in nasıl yaratıldığını bilmek, öğrenmek veya bulmak ve ondan meydana geldiğini anlamak bir enerji meydana getirir. Ondan dolayıdır ki taşıdığınız fiziksel bedenin fazla bir anlam ifadesi yoktur. Fiziksel bedenin anlam ifadesi sadece Adem için geçerlidir. Biz onun birer suretinden veya kopyasından başka bir fiziksel canlı değiliz.

İnancımıza göre yaptığımız yargılamalar ise varlığımızın son bulması ile ilişkilidir. Ölüm sadece sahip olduğunuz fiziksel yapı için geçerlidir. Sahip olduğunuz enerji ise Adem’e bağlı olarak meydana gelmekde ve yaratıcının takdiri ile hesap gününe dönüşmektedir.  Bu da sadece inancımız gereği ve yaratıcının varlığının bilinmesi ile alakalıdır.

Benzer Haber
1 67

İnsanlık bir takım kişilerin tanımlaması ile yapılandırılmıştır. Bu yapılanmanın doğruluğunu bulmak ve tespit etmek düşünmeyi gerektirir. Düşünmek; sahip olduğunuz enerjinin doğru olarak kullanılmasını ortaya çıkarır.

Birlik ve beraberliğin tek anlam ifadesi ise sahip olunan enerjinin bir araya gelmesi ile oluşan yakarıştır.

MAG