e-Nabız, devlete ait ve özel tüm sağlık kurumlarında oluşan hasta bilgilerini merkezi.

Sağlık sistemi çöktü: Bakanlık hukukla savaşıyor.

Sağlık sistemi çöktü: Bakanlık hukukla savaşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hasta verilerini merkezileştirme amaçlı genelge ve yönetmelikleri Danıştay tarafından birer birer iptal ediliyor. Kimse bakanlığa güvenmiyor. Bakanlık hukukla savaşıyor.

4 Eylül 2019 Cumartesi 17:42 e-Nabız, devlete ait ve özel tüm sağlık kurumlarında oluşan hasta bilgilerini merkezi bir sistemde birleştirmeyi amaçlıyordu.

2015 yılında Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı bir genelgeyle bunun için adım atıldı. Öte yandan bakanlığın bilgi ve kontrolü altındaki verilerin kişisel güvenliği ve hasta mahremiyetini de hiçe sayarak başkalarıyla paylaşılması konusunda bakanlık yeterince çok sayıda skandala o tarihe gelinmeden önce imza atmıştı.

2015’de yayımlanan ve e-Nabız sistemi oluşturulmasına ilişkin olan genelge 2018 yılında Danıştay tarafından iptal edildi. Yine aynı yıl yayımlanan ve bu çerçeve içinde çalışacak enformasyon şirketlerinin uyacağı kuralların belirlendiği genelge de 2019 yılında iptal edildi. Danıştay 10. Dairesi, bütün sağlık kuruluşlarına klinik, idari ya da yönetimsel amaçlarla kullanılan yazılım sistemlerini Sağlık Bakanlığı’nın bilişim sistemine entegre etmelerinin yanı sıra hastaların bütün kişisel verilerini gönderme zorunluluğunu ifade eden genelgeyi, yasal bir dayanağı olmadığını belirterek iptal etti.

BAKANLIK HUKUKU ‘ZORLUYOR’

Bu genelgelerden sonra, yine Sağlık Bakanlığı 2016 yılında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik çıkartıp yürürlüğe koydu ama bu da Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı ile karşılaştı.

Detaylar, Haber Linki