Değişimler insanlığı uçurumun kenarına getirmiştir.

Sistem yeni adı ile düzen her gün kendini yeniler iken hedefine yaklaşmaktadır.

Hedef de insanlığı ele geçirmek, medeni köle haline getirerek yeni canlılar üretmektir.

Sürekli bir değişimin başka ne sebebi olabilir…Çarkın daha iyi ve daha hızlı dönmesi için gerekenler yapılmaktadır.

Zaten iletişim kontrol altına alınmıştır. İletişimi kontrol altına alınan insanlığı, daha kolay ve daha çabuk köleleştirebilirsiniz. Kötülük daha hızlı yayılır, iyiliklerin ise önü daha çabuk kesilebilir.

Her değişimi kabul etmek ise geleceği her hali ile kabul etmektir. Yeni doğacak nesillerin en büyük sorusu bu olacaktır. ‘Neden bir değişim içerisindeyiz…’? Değişim gelişmek değildir. Gelişmek adımları ileri atmaktır. Değişim ise adımları farklı bir şekilde yönlendirmektir.

Toplum hiç bir zaman gelişmedi. Toplum sadece kendisine sunulan değişikliklere ayak uydurdu. Bunun sonucunda da kendini kaybetti.

Kendini kaybeden yani duyarsızlaşan bir topluma hükmetmek çok kolaylaştı. Kandırmak, yalanları gerçekmiş gibi göstermek bu duruma en büyük örnek…

Rakamların uluslararası bir duruma getirilmesi, insanlara yeni kimlik verilmesi, ticaretin görünmeden yapılması, her kötülüğün şeytana bağlanması…kontrol sisteminin varlığını açık ve net bir şekilde göstermektedir.

Mehmet Arkın Gürbüz
Haber Veriyoruz