Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu.

Korkunç bir borçlanma yükü.

”Korkunç bir borçlanma yükü, AKP tarafından gizlenmeye çalışılıyor”.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sayıştay raporlarında, kamu kurumlarındaki usulsüzlük ve ihlallerinin gözler önüne serildiğini belirterek, “Hemen her kurumda usulsüzlük tespit edilmiş, ancak Sayıştay görevini tam yapmadığı için usulsüzlükler tepitten öteye gitmiyor. Sayıştay bu usülsüzlüklerle ilgili olarak soruşturma açılmasını sağlamakla da görevli” dedi.

Erdoğdu son günlerde açıklanan ve kamuoyunda tepkiyle karşılanan Sayıştay’ın yaptığı usulsüzlük tespitlerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Suç teşkil eden fiiller” başlıklı 78’inci maddesinde, “suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde gereği yerine getirilmek üzere, dosyanın Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi için Sayıştay Başsavcılığı’na verilmesi” gerektiğini hatırlattı.

Raporlar incelendiğinde, hemen hemen her kurumda mevzuatı açıkça ihlal durumunun tespit edildiğini ve bazı yerlerde bu ihlallerin inanılmaz boyutlara vardığının belirtildiğini ifade eden Erdoğdu, Sayıştay’ın kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılarak açıkça yağmalandığı bu süreçle ilgili tespitlerin ötesine geçmeyen tavrının da görevi ihmal olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

Detaylar, Haber Linki