Cehalet üç şekilde meydana gelir.

Ben cehaleti üçe ayırdım.

Ne kanal istanbul, ne zamlar, ne faizler ve ne de dünyayı yönetmek isteyerek insanlığa hükmetmek isteyenler…

Cehalet üç şekilde meydana gelir.

(Lütfen cahillik ile cehaleti birbirine karıştırmayın.)

Cahil; eğitim almamış, hayatı yorumlayamamış, kendisine yaşam ile ilgili destek verilmemiş insanlardır.

Cehalet ise tamamen farklıdır. Ben cehaleti üçe ayırdım.

  • Birincisi eğitim almadan ancak öğrenme ve hayatı değerlendirme fırsatı varken bunu yapmayanlar veya yapamayanlar ilk cehalete sapanlardır.
  • İkincisi ise eğitim alıp da eğitimi olmayanları küçümseyen ve onlara hiç bir zaman şans tanımayan insanlardır.
  • Üçüncüsü ise maddenin meydana getirdiği cehalettir. Sürekli maddeye sahip olarak diğer insanları yok sayan, bu dünyanın ve ahiretin sadece kendileri için olduğunu düşünenlerdir.

Bir de gerçek caheletlik vardır ki (insanlığın çoğunu kapsayan) inanmamaktır. Yaratıcıya ve onun yarattıklarını bir takım mantıklara, fizik olaylarına ve evrim gibi kavramlara yönlendirmektir. Hiç bir şey vermediğiniz veya veremediğiniz insana cahil diyemezsiniz. Önce verin sonra cahil deyin…

Cehalet cahillikten meydana gelmez. Cahillikte cehaleti oluşturmaz. Üstüne üstlük harfleri ve kelimeleri uydurup insanlığa eğitim vermeye çalışanda sizsiniz. Eğer insanlık cahil veya cehalet içerisinde ise ilk suçlu ‘Düzen’i (Yani siz) kuranlardır. Çünkü her insan bir düzen üzerine dünyaya teşvik etmiştir.

Hani siz sürekli geçmişi tartışıyorsunuz ya gerçek suçlu geçmiştir ama onu asla yargılayamazsınız ve değiştiremezsiniz. Yargılasanızda insanları cezalandırsanızda zaman geçmiş süre dolmuştur.

Var oluş kimliğinizi bulmadan cehaletten kurtulamaz hakiki bir insan olamazsınız.

Korkunç olan ise ne zaman kimliğinizi keşfetmeye kalksanız onu değiştirmek isteyenler etrafınızda olacaktır.

Aslına bakarsanız geçmişi tartışmak bile bizi cehalete sürükleyebilir çünkü biz geçmişte yoktuk. Biz geçmişi öğretildiği gibi bilmekteyiz ve onu savunmaktayız.

Bu gün şimdi bir şeyler yapmak insanlık için bir kaç adım atmak ve yarına bir şeyler hazırlamak cehaletten kurtulmanın ilk yoludur.

Zaman bunun için ilerler, güneş bunun için her gün doğar ve bundan dolayı dünya kendi etrafında dönmektedir.

MAG