Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.

“Dijital Merkez Bankası Parası” uygulamaya konulacak.

“Dijital Merkez Bankası Parası” uygulamaya konulacak.

On Birinci Kalkınma Planı’na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda mali piyasalara ilişkin hedeflere yer verilen On Birinci Kalkınma Planı’na göre, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek. Plan döneminde, İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak, finansal piyasalara ilişkin düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar “Türkiye Finansal Hizmetler Kurulu” çatısı altında toplanacak. Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak. Faizsiz finans alanında bütüncül veri raporlama altyapısı oluşturulacak, ülke kaynaklarının yurtdışına akışının önüne geçilmesi için “Katılım Reasürans Fonu” kurulacak.

Detaylar, Haber Linki