Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması.

Kredi kartlarının asgari ödemesiyle önemli değişiklik!

Kredi kartlarının asgari ödemesiyle önemli değişiklik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yönetmelikler başlığı altında banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

10 Mart 2007 tarihli ve 26458 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi değiştirildi. Yönetmeliğe göre kredi kartlarının asgari tutarı Bankacılık ve Denetleme Kurulu’nun belirlediği tutardan aşağı olamayacak ve banka, bu tutardan az olmamak kaydıyla asgari tutarı belirleyebilecek. Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20’si ile yüzde 40’ı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkili olacak.

Yani yapılan değişikliğe göre; kredi kartı borcunda asgari ödeme tutarı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Yayımlanan yönetmelik ile asgari ödeme tutarını belirleme yetkisi bankalardan alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verildi. BDDK ise bu yetkiyi borcun yüzde 20’si ile borcun yüzde 40’ı arasında olacak şekilde belirleyebilecek. Ayrıca, BDDK 2 kurumun görüşünü alarak bu asgari ödeme tutarını daha da düşürebilecek.

Detaylar, HAber Linki