Sonsuzluk uykunuza hazır mısınız?

Var olmayı ihlal eden...

Yeniden düşünmeliyiz…

Zamanın hızlıca akıp gittiği bir hayat devriminde asla gerçek bir devrim beklemeyin. Eğer bir devrim olacak ise bu ölümle gelecek insanlığın sonudur. Ve bu son var oluşun yeni devrimi olacaktır.

Yükselen binalar bizim mezarlarımız, medeni saydığımız çıplaklık ise zamanın başladığı noktaya gideceğini gösterecektir.

Normal diye tabir ettiğiniz hayat formunun normal olmadığını ancak ölümü hissettiğinizde anlayacaksınız. Ölmek takdirin sonu insanlığın ise yeni bir başlagıcı olacaktır.

Madde ile bütünleşen insan hüküm verici durumunda iken diğer insanlara hasta demesi onun gerçek bir hasta olduğunu gelecek son gösterecektir.

Yargılamayı unuttuğunuzda yargılanacağınızı, düşünmeyi kestiğinizde ise düşündürüleceğinizi anladığınızda var olan gerçek son meydana gelecektir.

  • Unutmayınız ölüm bir başlangıçtır. Sonun başlanıgıcı…

Düzen‘ sizi öyle bir itaatkar haline getirmiştir ki, gelişmenin maddesel olduğuna ikna ederek, maddeyi de kendi elinde bulundurarak hükmetmektedir.

Zaman kavramını çok iyi tanımlayarak, inançları parçalara ayırarak gerçek ayrımcılığı oluşturmuş ve yaşamı size mutluluk diye empoze etmeyi başarmıştır. Tek başarısızlığı ölüme çare bulamayışıdır. Ona çare bulsa bile insanlar ölümü talep edeceklerdir.

İnsan cennette dahi olsa bile ölümü talep edebilir. Çünkü ölüm bir sessizlik uykusudur. Bu sessizlik nefes almanın, kalbin durmasının, beyin fonksiyonlarının işlevselliğini kaybetmesinin ihlalidir.

Ancak düşündüğünüz kadar varsınız…Ne kadar düşünüyor iseniz o kadar derin bir uykuya dalacaksınız ki bu da sizin sonsuzluk hayatınızda var oluşunuz olacaktır.

MAG