Günün Anlam İfadesi.

Bildiğiniz üzere tüm yönetim şekillerini insanlar bulmuştur. Bu yönetim şekilleri zamana göre benimsenmiş veya zaman ilerledikçe tartışılmaya başlanmıştır.

Burada kalkıp da tüm yönetim şekillerini anlatmaya, açıklamaya veya neden tartışılmaya başlandığını izah etmeye gerek yoktur.

Çünkü tüm yönetimlerde insan faktörü ön plandadır. Daha doğrusu İnsan Hakları ve Adalet mekanizması iyi olan tercih meselesidir.

Tombik

Problem şu ki hangi yönetim şekli benimsenirse benimsensin Krallık yönetimi her yönetim şekline değişik şekillerde demonte edilmiştir.

Bu şu demek dünya üzerindeki tüm yönetim şekilleri aydınlatılmış denen medeni krallıkla yönetilmektedir.

Bizim yönetim şeklimizin Cumhuriyet olduğuna bakmayın. Bu resmiyette görünen cumhuriyet yönetim şeklidir. Gerçek anlamda henüz Cumhuriyetle yönetiliyor olmaya biliriz.

Şimdi size Cumhuriyeti tanımlayın desem bir cümle ile tanımlarsınız.

Burada Cumhuriyetin tanımlamasından öte Cumhuriyet Yönetiminin içerikleri, uygulaması ve bir yaşam şekli olarak uygulanması var mı yok mu ona bakmamız gerek.

Tabi ki Cumhuriyet Yönetiminin içeriğini de insanlar uydurdu. Bunu uydururken neleri hedef aldılar veya neleri ön planda tuttular önemli olan bu.

Benim için bakmaya da gerek yoktur.

Önemli olan din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak, toplumun daha yüksek bir refah seviyesine ve İnsan Haklarına saygılı bir toplum olmasına neden vermesidir.

Onun için tüm yönetim şekillerinde ilk madde Din ve Devlet işlerinin ayrı yönetilmesidir.

İkincisi ise inanç özgürlüğü ve bireysel hak ve özgürlüklerdir.

Adalet mekanizması ise yönetimlerde 3 ncü zorunlu olması gereken bir yönetim şeklidir.

Bu üçü olduğu sürece hangi yönetim şekli olursa olsun insanlar tarafından benimsenir ve uzun yıllar boyunca yaşatılır.

Korkunç olan bu üç olması gereken durum tüm yönetim şeklilerinde olmasına rağmen uygulanmamaktadır. Yada uygulatılmamaktadır.

Bu da şu durumu göstermektedir. Hangi ülke hangi yönetim şekline sahip olursa olsun şuan birileri tarafından krallıkla yönetilmektedir.

Kabul edilmemiş, eski çağlardan kalma ve bu 3 durumdan yoksun, illegal bir yönetim şekli ile.

İster kabul edin ister etmeyin.

Siz Cumhuriyeti ne kadar kutlarsanız kutlayın veya Cumhuriyetle yönetildiğimizi ne kadar iddia ederseniz edin bizde krallıkla yönetilmekteyiz.

Ne, din devlet işlerinden ayrı, ne bireysel insan haklarına sahibiz, ne de adalet mekanizması çalışıyor…

Haber Veriyoruz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks