EPDK tarafından ceza verilmeden önce uyarıda bulunulacak.

Cezadan önce Uyarı yapılacak.

Akaryakıtta yeni dönem! Cezadan önce Uyarı yapılacak.

Akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere EPDK tarafından ceza verilmeden önce uyarıda bulunulacak. Uyarının bir karşılığı olmazsa geçici durdurma işlemleri devreye girecek. Uygulanacak idari para cezaları ise fiili işleyenlerin kazançlarıyla orantılı olacak.

Akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza verilmeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hayata geçirilen yeni uygulamaya göre, akaryakıt şirketlerinin mevzuata aykırı eylemleri, düzeltme imkanı olan, düzeltme imkanı olmayan ve akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller olarak üç başlıkta incelenecek. Bu kapsamda petrol piyasasında 28, LPG piyasasında da 18 fiil niteliği itibarıyla düzeltilebilir ihlal kapsamına alındı.

30 gün süre verildi

Değişiklikle akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için yüksek cezalar belirlenirken, kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için 30 günlük uyarı süresi tanınması uygun bulundu.

Detaylar, HAber Linki