Cumhurbaşkanlığı kararıyla 22 yeni fakülte ve enstitüsü kuruldu. 26’sı ise kapatıldı.

22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı.

22 enstitü, fakülte kuruldu, 26’sı ise kapatıldı.

YÖK Başkanlığının önerisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 22 yeni fakülte ve enstitüsü kuruldu. 26’sı ise kapatıldı.

Ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akademik birimi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, kuruldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında birleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARAR

Karar Sayısı: 2654

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Detaylar, HAber Linki