Kadim metinlerde bahsedilen yeni bir çağın başlama tarihleri tam da içinde bulunduğumuz çağa denk düşüyor.

Yeni Bir Âdem mi yaratılıyor?

53

Yeni Bir Âdem mi yaratılıyor?

Kadim metinlerde bahsedilen yeni bir çağın başlama tarihleri tam da içinde bulunduğumuz çağa denk düşüyor. Tanıklık ettiğimiz bu çağda yeni insanın daha farklı bir yapıya dönüşeceği, kapasitesinin daha çok artırılacağı, yeteneklerini daha fazla açığa çıkaracağı bir formda olacağı anlatılıyor.

​Yapay zekalar, melezleme çalışmaları, globalleşme ve insanı bekleyen gelecek…

​Bizim kendimiz için yazdığımız kaderle, bizim için yazılan kaderin ne olduğunun farkında olmak; yaptıklarımız ve yaşadıklarımızın içinde bilinçsizce savrulmaktansa “ölmeden yeniden doğmayı” anlamak; varoluşun içinde “var” olmayı, cüzzî irade ile küllî irade arasındaki ilişkiyi ve cüzzî iradenin sorumluluğunu farkındalık haline taşımayı önemsemek; belki de yaşamın anlamını keşfetmek, bu boyutsal olgunun birbiriyle olan ilişkisini anlamakla mümkün.
Bir taraftan insan zihninin icadıyla yapılanlar, diğer yandan evrensel zihnin yarattıkları.. Bu iki varoluş biçimi birbiriyle ilişkili ancak birbirinden çok farklı. Pekiyi, fark neresinde? Farkı şöyle açıklayabiliriz; evrensel zihinde var olanın kendisi ve onun yansıması! Tıpkı hayallerimizde olanla, hayallerimizin nesnel plandaki tezahürü gibi.. Ayrıca bu iki unsurun dışında bir de taklit edilen var. Konuyu yapay zekâlarla ilişkilendirdiğimizde onun da bir taklit olduğu gerçeğine ulaşabiliriz.

Gelelim “Yeni Âdem’mi yaratılıyor?” iddialarına…

Kadim metinlerde bahsedilen yeni bir çağın başlama tarihleri tam da içinde bulunduğumuz çağa denk düşüyor. Tanıklık ettiğimiz bu çağda yeni insanın daha farklı bir yapıya dönüşeceği, kapasitesinin daha çok artırılacağı, yeteneklerini daha fazla açığa çıkaracağı bir formda olacağı anlatılıyor. Acaba bu yeni insan türü nasıl ve kimler tarafından oluşturulacak? Bir genetik müdahale mi; içinden geçmekte olduğumuz foton kuşağının etkisiyle mi; dünya dışı varlıkların müdahalesiyle mi; bilim insanlarımızın buluşlarıyla mı; yoksa bizden daha zeki varlıklarla yapılacak işbirliğiyle mi gerçekleştirilecektir?

Detaylar, Haber Linki