İnsanlığa indirilen darbeler.

Bireyi esaret altına alan sistem, bireyden sonra aileyi, aileden sonra ise toplulukları esaret altına almıştır.

Bunu görmemek veya anlamamak tamamen çıkarlar ve madde üzerine kurulmuş bir hayattan kaynaklanmaktadır.

Doğru bakış açısını kaybeden insan, varlığını metaryalizme bağlayarak sahip olduğu inanca da ihanet etmiştir.

Tombik

Aslında benimsenmesi gereken bir hayat olmamasına rağmen, görsellik ve ışık oyunları ile beyin işgal edilmiştir.

Işık, animasyon ve sihir ile meşgul edilen beyin darbe üstüne darbe alarak düşünme yetilerini kaybetmiştir.

Düşünme yetilerini kaybetmeye başlayan insan madde bağımlılığı ve metaryalizm ile karşı karşıya kalmıştır.

Kendi kendine doğrular üretmeye başlamış inancını ise farklı yorumlama ihtiyacı duymuştur.

Peki insan neden bu noktaya gelmiştir?

Varlığını hissedip yokuğuna varması gerekirken neden maddeleşmeyi ve metaryalizmi benimsemiştir.

Hatta inancından dolayı tek başına yargılanacağını iddia ederken halen başkalarının sunmuş olduğu hayatı yaşamaktadır.

İnsan, dünyaya indiğinden beri bir arayış içerisindedir. Bunu bilenlerde insanlığa sürekli darbe indirenlerdir.

İlk darbe paranın icat edilmesi ile başlamıştır.

Arkasından dil, din, ırk, meshep, ayrıştırma, alkol, sigara, v.s. gibi insanı ve insanlığı ele geçirme darbeleri hazırlanmıştır.

En son darbe ise inanç darbesidir. Sahip olunan inancı açma, yayma ve çeşitlendirme benimsetilmeye başlanmıştır.

Bunuda insanları kontol altına alarak gerçekleştirmek istemektedirler.

Önce izlemeye başladılar, sonra beynimizi boşalttılar, şimdide beynimizi kendi zihniyetleri ile doldurmaya çalışıyorlar.

Kendi ziniyetlerinin nasıl bir dünya ve nasıl bir hayat düzeni getireceğini gelecek gösterecek.

Yakında insanlığın daha nasıl darbelere mağruz kalacağını gözlerinizle göreceksiniz.

Mehmet Arkın Gürbüz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks