Avrupa’da 12 milyon alkol bağımlısı bulunuyor.

Alkol bağımlılığı Avrupa’da güvenlik sorunu haline geldi.

116

Alkol bağımlılığı Avrupa’da güvenlik sorunu haline geldi.

Başkent Üniversitesi’nden Dr. Sezgin Mercan, Avrupa’da 12 milyon alkol bağımlısı bulunduğunu belirterek, artık bunun bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, Avrupa’nın alkol kullanımına yönelik sınırlamalarını, değerlendirdi.

Mercan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde alkol tüketimi ve alkol bağımlılığı üzerine çalışmalar yapıldığını, Uluslararası Sağlık Örgütü’nün de bu konuda ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

“Almanya’da alkol bağımlısı sayısı 2 milyona yakın”

AB ülkelerinin, bağımlılıklara sınırlama getirirken temel hak ve özgürlüklerle ilgili boyutunu da göz önünde bulundurmaya çalıştığını dile getiren Mercan, “Çünkü önlemlerin özgürlüklerin kısıtlanması, temel insan haklarına aykırı hamlelerin yapılması gibi bir sonuca yol açmaması gözetiliyor. Yunanistan’dan Finlandiya’ya kadar uzanan bir dalga var bu bağlamda. Engelleme ve kısıtlama odaklı önlemler görülür pratikte, ama engelleme ne dereceye kadar kabul edilebilir tartışması var. Dolayısıyla yönetmenin daha fazla öne çıkarılması beklenebilir. Yani bağımlılık oluşturabilecek ürünlerin tüketiminin yönetilmesi öne çıkarılabilir; elbette uyuşturucu yasağı bunun dışındadır” ifadelerini kullandı.

Detaylar, Haber Linki