Alternatif Tıbbın İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Alternatif Tıp nedir?

Alternatif tıbbı öğrenmeden önce tıpbın ne olduğunu öğrenmemiz gerek: Tıp ; Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet

Tıbbın öngörülerinin dışında kalan yöntemlere de alternatif tıp diyebiliriz.

Tombik

Tabi Alternatif Tıbbı da bir kaç bölüme ayırmamız gerekmektedir.

Bunlardan ilki doğanın verdikleri ile tedavi yöntemi, ikincisi bir takım kendini özel zanneden insanların sahip oldukları enerji ile tedavi (Bio enerji gibi);

Üçüncüsü ise dinsel veriler kullanılarak uygulanmak istenen tedavi yöntemidir.

Bu üç durum günümüz de alternatif tıp olarak tanımlanmaktadır.

Bu alternatif tıp çeşitlerinin insan üzerindeki etkileri tamamen kişinin hayata bakış açısına göre veya aldığı eğitime göre değişebilir.

Çoğunlukla bu tür alternatif tıp çeşitliliğine aptalca bakılmaktadır.

Ancak bu alternatif tıp yöntemlerini kullananlarda az sayılacak derecede değildir.

Hayat fizik kuralları üzerine kuruldu ise Tıbbın çözümleri deneylerle ve sonuçlar ile şekillendirilmiştir.

Buda alternatif tıbba bir çağrı olabilir. Alternatif tıbbında değerlendimeye alınması ve deneylerle sonuçlandırılması gayet normaldir.

Çünkü hedef insan sağlığıdır. İnsan sağlığı söz konusu olduğu sürece üretilmiş tüm alternatifler değerlendirilmelidir.

Bunun sonuçlarına da ancak uygulama sonucunda elde edilerek sağlıklı verilere ulaşılır.

Tabi alternatif Tıp da kesin çözüm diye bir durum söz kunusu olamaz. Gerçek Tıpda da böyle değil midir?

Ancak konu insan sağlığı olduğu için çözüm üretmek zorunludur.

Alternatif tıp bulmuş olduğu verileri sağlıklı sonuçlara ulaştırdığı sürece Tıbbın yerine bile geçebilir.

Çünkü İnsan sağlığında kullanılan bir çok ilaçlarda kullanılan maddelerde doğadan elde edilmiştir.

Alternatif Tıpda da kullanılan malzemeler doğadan elde edilmektedir. Katıksız ve doğal.

Buna rağmen insanlar alternatif tıbbı sağlıklı bir durum olarak görmemektedir.

Ne diyelim; konu sağlık ise her yolu dememiz gerekebilir.

Haber Veriyoruz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks