Zihin, Kırılma ve Rutin…

Zihnini yen...

‘Zihniyet’ dediğimiz kelimenin aslında ‘Zihniyen’ olması gerek. Zihniyet, düşüncelerin doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın aynı noktaya gelinmesidir.

Benim için zihin ise karanlık, dibi olmayan nokta, sonsuz bir döngü anlamı taşır. Eğer kelime ile biraz oynar isek Zih ve in diye parçaladığımızda Zih, His olarak in ise ilk insanın yaşadığı mağara olarak kabul edebiliriz. Korkunun başlangıcı karanlık bir mağarada zihnimize yerleşmiş olabilir.

Zihniyet yerine zihni yen dersek, karanlığı yen, karanlıktan çık diye anlamlar katabiliriz ki bunu böyle algılamamız ile zihin denen karalığın aydınlanacağını düşünmekteyim.

Bunu neden söyledim çünkü insan artık çözümlenmiş durumda, şeytanilerin tek çözemediği konu zihniyet yani zihnin neler yapabileceği ve zihinde bulunan karanlık. Eğer zihnin neler yapabileceğini çözer iseler mutlak hakimiyetle onların tabiri ile Tanrı’nın karşısına çıkabilirler. Ama bu zihin çözme olayı mümkün olmayacak, korkmayınız…Çünkü zihin sonsuz bir bölgedir.

Korku zihinde meydana gelen bir titremedir. Sahip olduğunuz bedenin çekilmesidir. Peki nereye çekiliyor dersiniz tabi ki zihninizin karanlığına, zihin karanlığı sonsuzdur. Eğer zihin sonsuz ise insan korkuları da sonsuz olabilir.

  • Ev de kalarak şeytaniler zihnimizi kırmaya (korkularımızı ele geçirmeye) ve rutin bir hayata bizi bağlamaya çalışıyorlar.Varolan tüm enerjiler bitse veya oluşturulacak tüm enerjiler yetmese tek kullanılacak bir enerji kalıyor o da insan enerjisidir. Bunu bildikleri için insan zihnini çözüp onları yüzde yüz itaatkar yapmak oluşturacakları hayat formlarını o kadar çok kolaşlaştıracaktır ki sürekli bir sonraki adım atacaklar.

Bakınız düşüncelerimizin zihnimiz ile alakası yoktur. Zihin aslında karanlıktır. Bilinmeyen bir bölgedir. Korkularımız zihnimizde meydana gelir.

O ‘Allah zihin açıklığı versin…‘ denilen söz ‘Allah yolunu aydınlatsın…‘ anlamındadır. Demek ki korkudan oluşan bir karanlık var bu bizim zihin bölgemizde yer alıyor.

Onun için zihniyet yerine zihnini yen diyorum. Korkularından kurtul…

MAG