İsimlere ve tanımlamalara gerek kalmadan olayları ve yaşamı algılama

En tepeden en aşağı doğru inen bir mantık yasası.

Tanımlama ve isim belirtme…

Düşünen insan asla ne isim belirler ne de kişilere ve fiziksel olaylara tanımlama yapar.

  • Onun düşünmesinin doruk noktasında insan hedefinde ise tüm insanlık için olması gereken bir hayat vardır.
  • Ondan dolayı ‘İsrail Nükleer Bomba kullanacak…’ veya ‘Çin Dünya’yı korumak isteyecek…’ gibi tanımlamalar ve olaylara bir bakış açısı getirmekten dolayı, ne değişeceğini veya neyin değişmeyeceğin çok iyi bilir.
  • Ve durumların, olayların bilmeden öteye geçmeyeceğini de çok iyi analiz etmiştir.
Tombik

Şimdi onun için bir konuyu veya bir olayı anlatırken en tepeden bakarak aşağıyı tanımlamak sadece kelimelere yüklenen anlamlardadır. Dünyanın sonun gelmesi veya Çocukların öldürülmesi, insanlığın ayaklar altına alınması yapılacak açıklamaların altındaki kelimelerde gizlidir.

Yani bir savaşın çıkması veya doğal bir afetin olması hatta dünya dışı varlıkların gelmesi insanı değil insanlığı ilişkilendirmektedir.

Bunlara tanımlama yapıp, kişi veya zaman belirtmek hem yersiz hem de faydasızdır.

Asl olan olayların, problemlerin, savaşların, doğal afetlerin, savaşların kişisel değil toplumsal yada küresel olduğu gerçeğidir.

  • Bunları anlatırken isim belirtmek, zaman vermek veya kimlerin yapacağın anlatmak sadece olacaklara sebep verenlerin insanığı ne hale getireceğinden başka bir durum değildir.
  •  Bugün tüm okuduğunuz haberler, izledeğini olayları anlatanlar tamamen haberleri ve olayları kişilere yada sebeplere bağlayarak insanlığı değil de sanki olması gerektiği gibi anlatmaktadırlar.

Bazıları ise geleceği karartmak yada geleceği gölgelemek için sürekli geçmişteki olayları ve isimleri gündem getirip beyninizi meşgul etmektedirler.

Konunun özeti insan sahip olduğu hayatı ve üzerinde bulunduğu dünyayı korumalı ve bunu yaparken insan faktörü gözönüne alınarak insanlık felsefesi geliştirilmelidir.

Düşünen İnsan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks