Indiana Purdue University kurumu araştırmacıları.

Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi.

Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi.

Indiana Purdue University kurumu araştırmacılarından Doçent Dr. Rahim Rahimi önderliğinde bir araya gelen ekip taşınabilir.

Diyabetik deri ülserleri gibi kronik yaraların tedavisinde ozon gazı kısa bir zaman önce kullanılmaya başlanmış ve yapılan klinik çalışmalarda bahsi geçen tedavinin çeşitli etkileri raporlanmıştı. Şiimdi ise bilim insanları ozon tedavisini daha ulaşılır kılan bir tür cihaz geliştirdi.

Indiana Purdue University kurumu araştırmacılarından Doçent Dr. Rahim Rahimi önderliğinde bir araya gelen ekip taşınabilir cihaz geliştirdi.

Geliştirilen cihaz için hava akışına izin veren ve yara üzerine yapıştıralan yama ile yamanın, batarya ile çalışan cihaza bağlanmasını sağlayan ve ozon akımını kontrol eden bir tür hortum kullandıldı.

Yeni yaklaşım ile cihazdan gönderilen ozonun yara bölgesine ulaştırılması ve yara tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

Yeni cihaz hayvan deneylerinde kullanılmak için kararlaştırılmış tarihi bekliyor. Hayvan deneyleri başarılı olursa yeni cihaz insanlar üzerinde de test edilebilir.