Partili Cumhurbaşkanı, partili hâkim uygulamaları gündemdeki yerini korurken Anayasa Mahkemesi “partili imama vize”yi görüşecek.

Laiklik için kritik gün… AYM’nin gündemi ‘partili imam’.

Partili Cumhurbaşkanı, partili hâkim uygulamaları gündemdeki yerini korurken Anayasa Mahkemesi “partili imama vize”yi görüşecek. Diyanet İşleri personeli için “siyasetle ilgilenme yasağı” düzenlemesinin iptali başvurusu, bugün AYM gündemine gelecek. İptali istenen düzenleme, imamların “siyasi partileri veya onların tutumlarını övmesi ve yermesi”ni yasaklıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bugün kritik bir yasa iptalini esastan görüşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat yasasının tüm Diyanet personeli için getirilen “siyasetle ilgilenme yasağı” düzenlemesinin iptali için yapılan başvuru genel kurul gündemine gelecek. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali istenen düzenleme, imamların ‘siyasi partilerin herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övmesi ve yermesi’ni yasaklıyor. Bu hareketi tahkikatla sabit olanlar ihraç ediliyor. Yüksek mahkeme düzenlemeyi iptal ederse, imamlar hem siyasetle ilgilenecek, hem de Devlet Memurları Yasası’na göre sadece terfileri durdurulacak.

Tombik

Partili Cumhurbaşkanı, partili hâkim, partili savcı uygulamaları Türkiye’nin gündemindeki yerini korurken, AYM bugün ‘partili imama vize’yi görüşecek. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da düzenlenen ‘siyasetle ilgilenme’ yasağının anayasaya aykırılık başvurusu bugün AYM Genel Kurul gündemine gelecek. Yerel mahkemenin iptalini istediği düzenleme, 1965 tarihli yasanın içinde yer alıyor. Pek çok maddesi değiştirilen, anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal edilen yasanın bu düzenlemesi ilk gününden bu yana içeriğini koruyor. Düzenleme, “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun, her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanunu’nun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne surette olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışlarını övemez ve yeremez” ifadelerini içeriyor.

Detaylar
Haber Linki

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks