Cumhurbaşkanı’nın “Müteahhitler bununla acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor.

KOT’la ihanete son

Cumhurbaşkanı’nın “Müteahhitler bununla acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Şehre ihanet ediyor” dediği kot farkına ayar geliyor. İstanbul’da binalara kot verilirken bölgedeki kat rejimi aşılmayacak ve sokak silueti bozulmayacak.

Hükümetin, 1 Ekim 2017’de Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ni devreye almasının ardından İstanbul İmar Yönetmeliği’nde de değişikliğe gidiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine yakın zamanda gelmesi beklenen düzenlemeyle ilgili taslak metnin son haline SÖZCÜ ulaştı.

SİLUETE ‘ONAY’ AYARI

İBB İmar Müdürlüğü, yönetmeliğin ‘Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar’ başlıklı 11’inci maddesine önemli düzenlemeler ekledi. Son yıllarda kot farkı kullanarak büyükşehirlerde ortaya çıkan ‘hormonlu’ binaların önüne geçilmesi için ayrık nizam yapılarda bölgenin kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin bozulmaması şartı getirildi. Binaların kademelendirilmesinde sorumluluk ve yetki ilçe belediyelere verilirken, yüksekliği 60.5 metreyi geçen yapılar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden siluet yönünden uygun görüş alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyeceği belirtildi. Taslağa göre, ilçe belediyeleri yapı yüksekliklerini belirlerken, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan sınırlamaları dikkate alacak.

Detaylar
Haber Linki

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Enable Notifications OK No thanks