Ankara’da ele geçirilen, astronomik araştırmalarda, denizcilikte veya astrolojik kehanet amaçlı kullanılan…

üyülüdür, nazardan, kötülükten korur.

Hışto’nun küresi… İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur

Ankara’da ele geçirilen, astronomik araştırmalarda, denizcilikte veya astrolojik kehanet amaçlı kullanıldığı iddia edilen ‘gökküre’nin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Şüpheli A.K., “Küre, Emevi halifesi tarafından dedemiz Hışto Seyit İmam Mehmed’e verilmiş” dedi. Haberin ayrıntıları şöyle:

YAZILARIN ANLAMI

El konulan küre üzerinde müze araştırmacılardan oluşan 3 kişilik heyet inceleme yaparak rapor hazırladı. Raporda, özetle şunlar kaydedildi: “Söz konusu eser, ahşap kutu içerisinde yer alan pirinç küreden oluşmaktadır. Kürenin içinde muhafaza edildiği kutunun üst kapağında Arapça olarak ‘Denizin enginliğinde, gemi imdada yetişir, avantaj ise havadır. Hamdolsun suyun akışı gemiyi çeker, en çok hamdetmeyi gerektiren avantajlı işlerdir’ yazılmaktadır. Pirinç malzemeden yapılmış 49.5 çapındaki kürenin üzerinde ise insan tasvirleri, hayvan figürleri, Arapça yazılar ile astrolojik tasvir ve şekiller yer almaktadır. Ayrıca Şamanizmi simgeleyen tasvir ve betimlemeler de bulunmaktadır. Yapılan araştırmamızda kürenin bilim kaynaklarında ‘brass celestial’ olarak adlandırıldığı, Türkçe karşılığının ise ‘pirinçten yapılmış gökküre’ olduğu belirlenmiş olup, hem doğu hem de batı uygarlıklarında mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pirinç kürenin üzerindeki bezemeler, betimlemeler ve Arapça yazıların İran’daki örnekleriyle benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Küre, Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kanunu kapsamına girmektedir. Yurtiçi alımı-satımı ile yurtdışına çıkarılması yasaktır. Astronomi araştırmaları, denizcilikte yön bulma, astrolojik kehanetlerde kullanıldığı değerlendirilmektedir.”

Detaylar, Haber Linki